☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Poniedziałek 06.04.2020

zaawansowane

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DZPK

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zespól Parków Krajobrazowych  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Puszczykowskiej 10, 50-559 Wrocław e-mail: wroclaw@dzpk.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych  za pomocą adresu e-mail : wroclaw@dzpk.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE/(RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, a brak ich przekazania uniemożliwi realizację tych zadań.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Przekazanie dane osobowe nie będą  wykorzystywane , ujawniane ani udostępniane w innym celu, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
 1.  są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami
 2. realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych
 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Dane przetwarzane będą prze okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań oraz  obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 
 
ilość odwiedzin: 808116

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X