MAJĄTEK DZPK

 

 

ŚRODKI TRWAŁE - WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO

NA DZIEŃ 31.12.2014

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - WSZYSTKIE ODDZIAŁY

 

RZECZOWY

MAJĄTEK 

TRWAŁY

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA BRUTTO

DOTYCHCZASOWE UMORZENIE

NA DZIEŃ

31.12.2014

WARTOŚĆ NETTO

NA DZIEŃ 31.12.2014

WARTOŚĆ

ŚRODKÓW

TRWAŁYCH

CAŁKOWICIE

ZAMORTYZOWANYCH

NA 31.12.2014

Budynki

i budowle Gr. I

3 089 556,44 zł 1 187 495,27 zł 1 902 061,17 zł  
Grunty 59 433,15 zł 0,00 zł 59 433,15 zł 0,00 zł
Budynki i budowle Gr. II inżynieria 302 293,31 zł 113 840,54 zł 188 452,77 zł 0,00 zł

Urządzenia techniczne

Gr. III-VI

952 486,34 zł 577 794,56 zł 374 691,78 zł 218 119,23 zł
Środki transportu Gr. VII 837 188,16 zł 608 181,94 zł 229 006,22 zł 289 047,50 zł

Inne środki trwałe

Gr. VIII

709 581,11 zł 406 276,77 zł 303 304,34 zł 249 410,37 zł
wartości niematerialne i prawne programy 49 723,49 zł 0,00 zł 49 723,49 zł 0,00 zł
RAZEM: 6 000 262,00 zł 2 893 589,08 zł 3 106 672,92 zł 756 577,10 zł

 

Wytworzył:
Mazur Dorota
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2007-04-30 15:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2015-03-26 14:27:20)