Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych została powołana  Uchwałą Nr 167/V/16 z dnia 19 stycznia 2016r.  Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania członków Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Skład Rady przedstawia się następująco:

 Prezydium reprezentowane przez:

 

Przewodniczący:                   1.Zygmunt Kącki Zakład Ekologii Roślinności w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego - przedstawiciel nauki

Z-ca Przewodniczącego:       2.Grażyna Góral-Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przedstawiciel praktyki

Członkowie:                          3.Katarzyna Łapińska-Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska- przedstawiciel praktyki

                                               4. Marek Dyduch- Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego- przedstawiciel samorządu województwa

                                               5. Mieczysław Reps- Z-ca Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie- przedstawiciel samorządu gminnego

                                               6. Robert Lewandowski-Burmistrz Gminy Żmigród-przedstawiciel samorządu gminnego

                                               7. Lech Poprawski- Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski- przedstawiciel organizacji.

 

pozostali członkowie:

8. Beata Surma, Burmistrz Gminy Bystrzyca Kłodzka- przedstawiciel samorządu gminnego

9. Michael Liguz, Architekt Krajobrazu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu- przedstawiciel samorządu gminnego

10. Sebastian Oszczęda, Wójt Gminy Paszowice- przedstawiciel samorządu gminnego

11. Ewa Rzewuska- Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego- przedstawiciel samorządu województwa

12. Krystyn Chudoba, Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przedstawiciel organizacji.

                                                               13. Roman Rycombel-Łowczy Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego- przedstawiciel organizacji

                                                               14. Iwona Nakonieczna- Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu-  przedstawiciel praktyki

                                                               15. Dariusz Zięba, Instytut Rozwoju Terytorialnego - przedstawiciel praktyki

                                                               16. Bogusława Jesionek, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- przedstawiciel praktyki

                                                               17. Jacek Koźma, Państwowy Instytut Geologiczny- Oddział Dolnośląski- przedstawiciel praktyki

                                                               18. Iwona Gottfried- Zakład Ekologii Behawioralnej w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiegoprzedstawiciel nauki

                                                               19. Katarzyna Tokarczyk Dorociak- Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-  przedstawiciel nauki

                                                               20. Kazimierz Chmura- Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- przedstawiciel nauki

Wytworzył:
Katarzyna Ossowska-Kościelniak
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2010-10-22 10:35:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2016-05-16 07:36:05)