Podstawa prawna działania

Podstawą prawną działania DZPK jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92 z 2004 r. poz. 880 z późn. zm.),  a także Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku ze zmianami w organizacji  i podziale zadań  administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753). Statu DZPK został nadany Uchwałą Nr XLIV/733/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych, i stanowi jej załącznik.

Wytworzył:
Paweł Sendecki
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2003-12-15 16:10:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2010-01-25 14:11:29)