Status prawny

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest samorządową jednostką organizacyjną
Województwa Dolnośląskiego
funkcjonującą w wyniku zmian w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

(Dz. U. Nr 92, poz. 753)

Wytworzył:
Piotr Śnigucki & Paweł Sendecki
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2003-12-16 18:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2010-01-25 13:59:33)