☰ Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Grafika zawierająca herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

                             

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 2, 3 i 4 uchwały nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 5560) oraz § 3 i 4 uchwały nr 2756/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 6 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w celu przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji

informuje o

rozpoczęciu procesu konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz  organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2756/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 października 2020 r. ustala się następujące terminy konsultacji:

- termin konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego wynosi 30 dni od dnia otrzymania ww. projektu uchwały,

- termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi wynosi 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronach internetowych, tj. od dnia 2020-10-13 do dnia 2020-10-27.

                                   

Formą konsultacji z organizacjami jest przyjmowanie uwag do projektu składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wroclaw@dzpk.pl.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu: www.dzpk.pl.

Wytworzył:
Joanna Wach, Tomasz Szuszkiewicz
(2020-10-13)
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2020-10-13 15:30:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2020-10-13 15:32:13)

 
 
liczba odwiedzin: 934159

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X