☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Herb Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Środa 05.08.2020

zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe "Naprawa kładki dydaktycznej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno"

Przemków, 15 06. 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Znak postępowania: DZPK/Lg.P/3022/P/6/2020

  1. Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 16000,00 zł./brutto.
  1. Informuję, iż w prowadzonym przez Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą we Wrocławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Naprawa kładki dydaktycznej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno”

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, wybrano ofertę nr I firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BAST –GRYS” Agnieszka Drogoś

ul. Starojaworska 9a/8  59-400 Jawor  NIP 695-13-52-196 REGON 363425416

Kwota oferty: 17 220,00 zł./brutto.(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100 zł)

III. Uzasadnienie:

Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną wraz z niezbędnymi załącznikami do 6 firm.

Do wyznaczonego dnia do złożenia ofert, wpłynęły 4 oferty, o oferowanej wartości wykonania zamówienia, odpowiednio:

Oferta Nr I –        17 220,00 zł brutto

Oferta Nr II –       79 256,00 zł brutto

Oferta Nr III –       23 370,00 zł brutto

Oferta Nr IV–       46 125,00 zł brutto

IV. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

V. Oferta Nr II nie zawierała akceptacji wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia pocztą tradycyjną oraz 5 dni od przesłania zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną.

Sporządził: specjalista DZPK O/Legnica Mieczysław Kowalski

Zatwierdził: Dyr. DZPK Piotr Śnigucki


 
 
ilość odwiedzin: 846887

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X